Pomôžte nám s dokončením rekonštrukcie

Nájsť bezbariérové priestory je také náročné, ako dostať sa na mesiac. Podarilo sa nám to napriek epidemiologickým opatreniam a naše občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sídli na novej adrese na ulici s príznačným názvom "Mesačná".

Predtým sme mali sídlo v priestoroch za komerčné nájomné. Nové priestory patria mestskej časti Bratislava - Ružinov a získali sme ich do dlhodobého prenájmu. Vďaka symbolickému nájomnému ušetríme ročne až 15 tisíc eur. Okrem toho máme samostatné a rozšírené priestory pre požičovňu pomôcok, Agentúru osobnej asistencie, sociálne poradenstvo a mnoho ďalších aktivít, kde budeme môcť ešte viac a efektívnejšie pomáhať. 

Tieto priestory boli bariérové, roky nevyužívané a vyžadovali si rekonštrukciu. Zodpovednosť za všetky investičné a rekonštrukčné práce prešla v plnej miere na nás. Dokonca sa plánované náklady kvôli dodatočnej oprave strechy navýšili. Pandémia ovplyvnila možnosť získať financie od sponzorov. Firmy začali byť opatrné vo výdavkoch. To, čo by sme mohli získať sponzorsky alebo za výhodných podmienok, už nebolo možné. Časť nákladov sme pokryli z vlastných zdrojov, ale rezervy sme vyčerpali a aby sme mohli v rozbehnutom projekte pokračovať, museli sme si vziať úver.

Máme za sebou obrovský kus práce. Teraz nás ešte čaká zateplenie budovy, výmena okien a mnoho dokončovacích prác. Aby sme mohli rekonštrukciu úplne dokončiť a splatiť úver, potrebujeme vašu pomoc. ĎAKUJEME za podporu.

Jednorazovo
Mesačne
20€
50€
80€
100€
10€
20€
50€
75€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.